Tarieven

Mensen verschillen en met dat verschil wil ik rekening houden door een inkomensafhankelijke tariefstelling. Graag leg ik u die uit.