Psychologische hulpverlening

U zoekt oplossingsgerichte hulp voor privé of werkproblemen. U wilt beslist iets veranderen-verbeteren.

Een eerste telefonische verkenning kan u al helpen bij de vraag of u bij de juiste persoon bent. Bij gezamenlijke instemming wordt op korte termijn een gesprek gepland.

Vooral hulpvragen over relaties en opvoeding zijn mijn specialiteit.

Ik werk daarbij vanuit oplossingsgericht perspectief: de focus is gericht op de gewenste toekomst. We gaan aan de slag met wat u wilt veranderen. We zoeken naar  hoe dat kan lukken en welk gedrag dan nodig is. Altijd in relatie tot uw omgeving, die gewild of ongewild invloed heeft. Veel klachten worden in stand gehouden door de manier waarop men in relatie staat tot direct betrokkenen.

Als GZ-psycholoog ben ik geregistreerd bij de zorgverzekeraars. Een deel van de kosten kunt u daardoor wellicht declareren.