Mediation

Conflicten verslinden energie, geven stress en leiden tot leed voor direct betrokkenen en hun omgeving. Tijdig hulp zoeken kan escalatie voorkomen.
Mediation helpt conflicten oplossen door de inzet van een onafhankelijke conflictbemiddelaar. Honderden conflicten mocht ik helpen oplossen. U kunt mijn hulp inroepen bij conflicten op het gebied van: echtscheiding, omgangsregelingen, familie- en relatieconflicten, zakelijke en rechtspositionele conflicten. Mijn stijl is oplossingsgericht en praktisch. De focus richt zich op communicatieverbetering. Bij vele teamconflicten kreeg ik een mediationopdracht. Bij echtscheidingsbemiddeling werk ik zo nodig samen met juristen. Ik ben een register-mediator volgens de richtlijnen van de Stichting Register Mediator (SRM).

De voordelen van mediation zijn:
· Onafhankelijkheid en transparante werkwijze
· Niet de schuldvraag staat centraal, maar het gezamenlijk belang om er uit te komen
· Kortdurend, minimaal 1 tot maximaal 5 gesprekken
· Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn uitgangspunten

Mediation: conflictoplossing begint met praten…